Close

Sakar Pone

Sakar Pone

A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.

ကောင်းမွန်တဲ့ ခရီးသွားတယောက်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစီစဥ်တွေမရှိပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ ရောက်ရှိသွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။

Author :

Country : China

Category : All Category | Life | Nature | Other | Travel |