Close

Sakar Pone

Sakar Pone

Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come.

အောင်မြင်မှုဆိုတာ အမြဲတမ်း ခမ်းနားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားမှသာလျှင် အောင်မြင်မှုဆီကို ဦးတည်နိုင်မည်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာမှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းဆိုတာ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။

Country : America

Category : All Category | Inspirational | Success | Work |